110. al-Qummîs andra förvrängning av al-Mâ’idah

al-Qummî sade när han förklarade:

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ

”De otrogna har nu misströstat om er tro.”1

”Det vill säga när de troendes ledares ledarskap hade uppenbarats.”2

Var finns versen, eller verserna, som tar upp det där ledarskapet? När uppenbarades de? Var uppenbarades de? Varken ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) eller hans hus känner till dem. Det gör inte heller följeslagarna och världens troende genom den islamiska historien. Ett sådant påstående härrör endast från juden Ibn Saba’. Vi gratulerar Râfidhah Bâtiniyyah för denna förträfflighet!

Därtill är den här versen ett av de största bevisen mot Râfidhah och Bâtiniyyah som anklagar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare för avfall och otro. Versen betyder att de otrogna har tappat hoppet om att neutralisera islam och få muslimerna till otro och avguderi. Allâh (ta´âlâ) fastställde det när Han sade:

فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

”Oroa er därför inte för dem – frukta Mig!”3

Det vill säga oroa er inte för att de skall överrumpla er eller annullera er religion4. Så var det med Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ehuru Râfidhah och Bâtiniyyah föraktar det.

15:3

2Tafsîr al-Qummî (1/162).

35:3

4Se ”Fath-ul-Qadîr” (2/15).