110. al-Bayhaqîs obehöriga tillägg

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

På hans tid sade även Hâfidh Abû Bakr al-Bayhaqî (som visserligen sympatiserade med och försvarade skolastikerna tillhörande Abûl-Hasan al-Ash´arîs anhängare):

Händerna är bekräftade egenskaper, dock inte i form av kroppsdelar. Ty de har rapporterats trovärdigt.”

KOMMENTAR

Båda två levde på 400-talet, vissa upplevde till och med 300-talet. Anledningen att han tenderade till Ashâ´irah var de fel som han föll i. I den här sakfrågan var Ibn ´Abdil-Barr kunnigare om Ahl-us-Sunnahs dogm, sundare och mer storartad än han. al-Bayhaqî (rahimahullâh) hade förvisso sin kunskap och sitt minne, han hade en väldig kunskap, men han förfelade på grund av misstolkning eftersom han stod på Ashâ´irahs sida. Ordet ”kroppsdel” är ett exempel på ett obehörigt tillägg som han föll i.

Fråga: Frasen ”dock inte i form av kroppsdelar”?

Ibn Bâz: Det har varken dementerats eller bekräftats i Qur’ânen och Sunnah. Händerna bekräftas däremot. Egenskaperna bekräftas till skillnad från kroppsdelar som vare sig dementeras eller bekräftas.