11. Vad är avguderi och vilka är dess typer?

Fråga 11: Vad är avguderi och vilka är dess typer?

Svar: Avguderiet delas upp i två typer:

1 – Avguderiet inom herraväldet. Det betyder att man tror att någon annan än Allâh skapar skapelser eller håller ordning på dem.

2 – Avguderiet inom dyrkan. Detta avguderi består av större avguderi och mindre avguderi.

Större avguderi innebär att man dyrkar någon annan än Allâh oavsett typ av dyrkan. Exempel på det är att tillbe någon annan, sätta sitt hopp till någon annan eller rädas någon annan. Detta utesluter personen ur religionen och får honom att förbli i helvetet.

Angående mindre avguderi, så är det orsaker och medel till avguderiet som inte är dyrkan. Exempel på det är svordom vid någon annan än Allâh, ögontjäneri och dylikt.