11. Tron på djinners existens

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.”1

FÖRKLARING

Observera Shaykhens (rahimahullâh) precision när han uppföljer bokens titel ”Boken om Tawhîd” med denna vers. Syftet är att klarlägga innebörden av Tawhîd, nämligen att Allâh allena skall dyrkas. Tawhîd betyder inte att man skall erkänna Hans herravälde utan att endast Han skall dyrkas. Denna vers bevisar det. Också fastställer Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) anledningen med djinnernas och människornas existens.

Djinner tillhör en dold värld. Vi tror på deras existens ändock vi inte ser dem.

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ

”Han och hans anhang ser er där ni inte kan se dem.”2

Det är obligatoriskt att tro på deras existens. Den som förnekar den är otrogen, ty han beljuger Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och samfundets enighet gällande deras existens. Vad har förnekarna för bevis då? Inget annat än att de inte ser dem. Ser du bara det som existerar? Många saker existerar utan att du ser dem. Ser du din själ som är inne i dig? Ser du din befintliga hjärna? Vi behöver inte se allt som finns. Otaliga saker finns utan att vi ser dem. Måhända lever de bland oss. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är vis och till Hans visdom hör djinner. Djinner är som sagt en väldig värld som vi inte kan se. Dock är de, liksom människor, myndiga.

151:56

27:27