11. Tionde beviset från Sunnah för Allâhs händer

10 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh skapade Edens lustgårdar och planterade dess träd med Sin hand. Därefter sade Han till den: ”Tala!” Den sade:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

”DE troende skall lyckas.”12

Den är autentisk.

123:1

2al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (2/124).