11. Tidsuppfattningen efter graven

Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 241)

ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah waz-Zanâdiqah1, sid. 73-74

Han (´azza wa djall) sade:

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ

“När den Yttersta stunden är inne, skall de obotfärdiga syndarna gå ed på att de inte varade mer än en timme; på detta sätt lät de sig alltid vilseledas.”2

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا

“… viskande till varandra: ”Ni levde högst tio.”3

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

“Vi vet bättre vad de kommer att säga; den klokaste, den med det bästa omdömet bland dem kommer att säga: “Ni levde bara en dag!”4

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً

“… den Dag då Han skall kalla på er och ni till svar skall lovprisa Honom, kommer det att förefalla er som om ni hade levt bara en kort stund.”5

Till följd därav tvivlar kättarna.

Beträffande Hans ord:

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا

“… viskande till varandra: ”Ni levde högst tio.”,

åsyftar de deras utgång ur gravarna. De kommer att se allt relaterat till Uppståndelsen som de brukade beljuga. Då kommer de att intala varandra att de vistades bara tio dagar i sina gravar. Därefter kommer de att tycka att tio dagar förefaller alldeles för lång tid, varpå de säger:

إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

“Ni levde bara en dag!”

Det vill säga i gravarna. Därpå kommer de att tycka att även den tiden förefaller för lång, varvid de intalar varandra att de inte varade längre än en timme på dygnet. Det är förklaringen av det som kättarna betvivlar.

1Ibn ´Aqîl al-Hanbalî sade:

”Imâm Ahmad (rahimahullâh) har skrivit en bok vid namn ”ar-Radd ´alâz-Zanâdiqah wal-Qadariyyah.” (al-Âdâb ash-Shar´iyyah (1/274))

Ibn Taymiyyah sade:

“Precis som Imâm Ahmad sade i sin bok ”ar-Radd ´alâz-Zanâdiqah wal-Djahmiyyah”.” (Tafsîr Sûrat-il-Ikhlâs, sid. 239)

Ibn Kathîr sade:

”… och så sade Ahmad bin Hanbal i boken ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”.” (Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/304))

230:55

320:103

420:104

517:52