11 – Synder försvagar hjärtats vilja

Synden försvagar hjärtats vilja. Denna nackdel är en av syndernas farligaste konsekvenser för tjänaren. Synderna stärker viljan till synderna och försvagar viljan till ångern sakta men säkert. Det kan gå så långt att viljan till ångern försvinner helt i hjärtat. Om hans ena halva hade dött, skulle han inte ångrat sig inför Allâh. Han ber Allâh om förlåtelse och ångrar sig ofta lögnarnas ånger. Under tiden är hans hjärta fäst vid synderna och beslutsamt om att falla i dem så fort han kan. Detta är en av de största sjukdomarna och en av dem som snabbast leder till undergång.