11 – Studenter skriver al-Madkhalîs böcker

Shaykh Bakr sade:

”Men det kan vara ett fel av en student som kom till er med uppgifterna utan att ni visste om det.”

Jag vet inte vad han menar med detta förtal. Om han menar att det är en student som hjälper mig med att författa, så är det en orättvis anklagelse som Allâh kommer att ställa honom inför rätta för. Han och hans jämlikar har förmodligen mer rätt att anklagas för något sådant. Jag har inget med sådant att göra. Jag kommer aldrig att acceptera att någon skriver ett ord åt mig. Mitt sätt är mycket känt och känns till av de förnuftiga och smarta.

Om han menar att jag får hjälp med att renskriva vissa texter, så är det ingen brist. Att ta hjälp av en som renskriver texter är samma sak som att ta hjälp av en skrivare vid utskrift. Den som vet vad han säger anser inte det vara någon brist.

Jag tror att det är den första anklagelsen som är avsedd och Allâh är tillräcklig mot honom. Endast en person som inte fruktar Allâh kommer med blinda anklagelser.