11. Skillnaden mellan den förste och den evige

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

6 – Han är evig utan början, ändlös utan slut.

FÖRKLARING

Han (ta´âlâ) sade:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

Han är den Förste och den Siste.”1

Också han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Du är den Förste; det finns ingen före Dig. Du är den Siste; det finns ingen efter Dig.”2

Ordet ”evig” (القديم) tillämpas på Allâh (´azza wa djall) enbart i samband med besked och inte annars. Han heter alltså inte så. Han heter den Förste (الأول). Den förste är inte detsamma som den evige. Den evige föregås av något till skillnad från den förste. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Du är den Förste; det finns ingen före Dig.”

Författaren (rahimahullâh) gjorde dock en säkerhetsåtgärd och sade:

Han är evig utan början.”

Betydelsen hade varit inkorrekt om han bara hade sagt att Han är evig (القديم).

157:3

2Muslim (2713).