11. Så inleder Qâdiyâniyyah sitt kall

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 23

Ett av Qâdiyâniyyahs främsta kännetecken, är att deras kall inleds först och främst med att fastställa ´Îsâs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Om de klarar av att ankra det i åhöraren, går de över till nästa fas; de börjar ta upp hadither om ´Îsâs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nedstigning. De låtsas tro på dem, men rätt som det är börjar de tolka dem. I och med att de har bekräftat att ´Îsâ har dött, tolkar de haditherna såtillvida att hans nedstigning egentligen åsyftar en man som är jämförbar med ´Îsâ. Nämligen Mirza Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânî.

De har otroligt många andra liknande tolkningar som får oss att konstatera att dessa människor är en grupp mystiska kättare. Flera av deras dogmer kommer att tas upp längre fram – om Allâh vill.