11. Pärlor om al-Barqânî

15 – al-Barqânî (d. 425) Kull 13

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Imâm, Hâfidh och Fuqahâ’s och Muhaddithûns Shaykh Abû Bakr Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ghâlib al-Khawârzamî al-Barqânî ash-Shâfi´î. Shaykhen av Bagdad.

al-Khatîb al-Baghdâdî sade:

”Han var pålitlig, from och stabil. Vi har inte sett någon vara så stabil som han. Han var kunnig inom Fiqh och arabiskan.”

Han författade en Hadîth-bok innehållande hadîtherna hos al-Bukhârî och Muslim. Han författade böcker om hadîtherna som återberättades av ath-Thawrî, Shu´bah, ´Ubaydullâh bin ´Umar, ´Abdul-Malik bin ´Umayr, Bayân bin Bishr och Matar al-Warrâq. Han slutade inte författa förrän han dog. Han hungrade efter kunskap och lade ned all vikt vid den. Han sade till rättfärdig och lärd man:

”Be Allâh ta bort lusten till Hadîth ur mitt hjärta. Min kärlek till Hadîth har överväldigat mitt hjärta. Jag bryr mig inte om något annat.”1

Abûl-Qâsim al-Azharî sade:

”al-Barqânî är en imam. När han dör upphör detta.”

Muhammad bin Yahyâ al-Kirmânî sade:

”Jag har inte sett någon bland Ahl-ul-Hadîth dyrka så mycket som al-Barqânî. Jag frågade al-Azharî om han hade sett någon lika precis som al-Barqânî varpå han sade: ”Nej.”

al-Khatîb sade:

”Jag har inte sett någon Shaykh vara lika precis.”

Abû Ishâq nämnde honom bland Shâfi´iyyahs lärda och sade:

”Han föddes 336. Han bodde i Bagdad och dog den första Radjab 425 i Bagdad. Som ung studerade han Fiqh och författade om det. Sen började han studera Hadîth och blev en imam i det.”

al-Barqânî sade:

”Jag anlände till Isfarâyîn med tre guldmynt och ett silvermynt. Jag blev av med guldmynten och hade bara ett silvermynt kvar. Jag gav det till bagaren och fick därav två brödlimpor dagligen och en del hadîther av Bishr bin Ahmad. Varje kväll var jag klar med nedskrivningen. Jag skrev ned trettio delar. När bagarens bröd var slut reste jag iväg.”

1Vi ber Allâh ge oss kärlek till Hadîth och intresse för det.