11. Mannen som bar sin moder runt Ka´bah

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/21)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

11 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Sa´îd bin Abî Burdah berättade för oss:

”Jag hörde min fader berätta att han bevittnade Ibn ´Umar med en jemenit som varvade Huset med sin moder på ryggen och sade:

Jag är hennes underordnade kamel

Om den blir rastlös blir jag inte rädd

Därefter sade han: ”Ibn ´Umar! Har jag gottgjort henne?” Han svarade: ”Nej, inte ens för en suck.” Ibn ´Umar fortsatte att varva varefter han gick till Ståplatsen och bad två Raka´ât. Därefter sade han: ”Ibn Abî Mûsâ! Varje Rak´ah stryker det som kommer att vara.”1

FÖRKLARING

Hadîthen visar hur förträffligt det är att vara tillgiven till föräldrarna. Hur bra och fint barnet än behandlar sina föräldrar, så kan det aldrig gottgöra dem. Men som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Eftersträva riktighet och måttlighet.”2

Hadîthen bevisar också hur stor belöning bön, såväl obligatorisk som frivillig, medför. Till följd av två frivilliga Raka´ât under dygnet raderar Allâh synder så länge stora synder undviks. Bön är också en anledning att stora synder överges. Goda handlingar stryker dåliga handlingar. Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

”De goda handlingarna driver bort de dåliga.”3

Å andra sidan medför goda handlingar andra goda handlingar. Då en människa är van vid goda handlingar avtar hennes ondska medan hennes godhet tilltar. Bön, såväl obligatorisk som frivillig, är nyckeln till allt gott och den bästa handling med vilken en människa kan närma sig Allâh (´azza wa djall). Näst slavens allomfattande monoteism är bön den bästa praktiska handling sett till belöning och gagn i alla liven.

1Autentisk berättarkedja.

2at-Tirmidhî (2141) och Ahmad (6563). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2141).

311:114