11. Månadscykelns relation till samlaget

6 – Det är förbjudet för maken att ha samlag med makan när hon har sin månadscykel på samma sätt som det är förbjudet för henne att låta honom ha samlag med henne. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ

”Och de frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: ”Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena.”1

Månadsblödningen är menstruationsblodets period och dess plats är slidan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gör allting frånsett samlag.”2

Muslimerna är enade om att det är förbjudet att ha samlag i kvinnans slida när hon har sin månadscykel. Det är inte tillåtet för en person som tror på Allâh och den Yttersta dagen att göra denna synd som är förbjuden enligt Qur’ânen, Sunnah och muslimernas samstämmighet. Den som gör det trotsar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och lämnar muslimernas väg. an-Nawawî sade:

”ash-Shâfi´î sade: ”Den som gör det har gjort en stor synd.” Våra kollegor och andra har sagt att den som anser det vara lovligt att ha samlag med en menstruerande kvinna är otrogen.”3

Dock har Allâh tillåtit annat som släcker lusten däribland kyssar, kramar och petting förutsatt att slidan undviks. Det är däremot säkrast att inte ha direkt kontakt mellan kvinnans navel och knän. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mig att ta på mig ett höftskynke varpå jag gjorde det. Därefter hade han petting med mig medan jag hade min månadscykel.”4

12:222

2Muslim (302).

3al-Madjmû´ (2/374).

4al-Bukhârî (300) och Muslim (293).