11. Ljuset i Shâm

Till Shâms religiösa dygder hör att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ljus sken upp över det i samband med hans födelse så att dess slott började skina. Det var början på hans ljus inträde i Shâm. Därefter kom hans religions och skrifts ljus in och lyste upp det och avlägsnade avguderiet och synderna som rådde där förr. På så vis fullbordades Shâms helighet och välsignelse.

79 – Imâm Ahmad och al-Hâkim rapporterade via al-´Irbâdh bin Sâriyah som hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Jag var Allâhs tjänare och den siste profeten medan Âdam var doppad i lera. Jag skall berätta för er om det; min fader Ibrâhîms bön, ´Îsâs glada budskap om mig och min moders syn.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes i Makkah och där började hans profetkall. Skriften uppenbarades för honom i Makkah. Han togs på en himmelsfärd från den Heliga moskén till al-Aqsâ-moskén i Shâm. Därefter återvände han till Makkah varifrån han utvandrade till al-Madînah. Mot slutet av sitt liv skrev han till Shâm, Herakleios och många av hans underordnade. Sedan gick han personligen ut i krig mot Tabûk för att återvända efter det. Sedan sände han en bataljon till Mu’tah och Usâmahs armé. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog dock innan de hann bege sig iväg. Efter det började Abû Bakr as-Siddîq erövringen av Shâm som fullbordades på ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) tid.

80 – Abûl-Aswad al-Qurashî berättade från ´Urwah som sade att Abû Bakr skrev till Khâlid bin al-Walîd:

”Snabba er till era bröder i Shâm! Jag svär vid Allâh att jag föredrar en by i det Heliga landet som Allâh låter oss erövra än ett helt landskap i Irak.”

81 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att Apokalypsen inte kommer att äga rum förrän en eld dyker upp från Hidjâz och lyser upp kamelhalsarna i Busrâ. al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Apokalypsen kommer inte att infalla förrän det uppstår en eld från Hidjâz som kommer att lysa upp kamelhalsarna i Busrâ.”1

Den här elden dök upp i en dal strax utanför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stad 654. Fenomenet blev känt och den natten kunde eldens sken skådas på kamelhalsarna i Busrâ. Kort därefter gick Irak förlorat med den kända incidenten i Bagdad. Många otrogna gick in i staden och Banûl-´Abbâs kalif och de flesta av hans anhängare dödades. Sålunda var förstörelsen i öster som orsakats av mongolerna ett faktum. Efter det flyttade de flesta och bästa irakierna till Shâm. Det ledde till att Shâm växte till sig, blev stort och fylldes av den profetiska kunskapen ärvd av den siste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Mot slutet av tiden kommer en eld att dyka upp och samla alla människor till Shâm. Det är det första tecknet innan Domedagen.

82 – al-Bukhârî rapporterade via Anas att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det första av Domedagens tecken är att en eld kommer ut från öst och samlar ihop dem i väst.”2

Den dagen kommer alla människor att samlas i Shâm. Shâm är samlingsplatsen och uppståndelseplatsen. Därefter går Domedagen in.

1al-Bukhârî (7118) och Muslim (2902).

2al-Bukhârî (3938).