11. Liknelsen av israeliterna

Vad som är relaterat till dyrkan ägnad stenar och träd är hadîthen från Abû Wâqid al-Laythî (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Vi hade nyligen lämnat otron när vi begav oss mot Hunayn tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Avgudadyrkarna hade ett cederträd som de stod hängivet vid och hängde sina vapen i. Vi passerade ett cederträd och sade: ”Allâhs sändebud! Låt oss hänga vapnen i trädet liksom de hänger vapnen i träd.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh är större! Det är [de otrognas] vägar. Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger att ni sade liksom israeliterna sade till Mûsâ:

اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Låt oss få en gud liksom de har gudar!” Han svarade: ”Ni är sannerligen ett dåraktigt släkte!”1

Ni kommer att följa de tidigare folkens vägar.”

Han jämställde deras förfrågan med israeliternas ord:

اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

Låt oss få en gud liksom de har gudar!”

Så om vi vill dyrka ett träd, en sten eller en grav, hänga upp vapnen på dem, åkalla dem, be dem om hjälp eller avlägga eder för dem, så har vi liknat israeliterna som sade:

اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

Låt oss få en gud liksom de har gudar!”

Detta är en väldig princip som nämns efter de förstnämnda principerna.

1 7:138