11. Kvinnan får inte gå till böneplatsen utan ytterplagg

2 – När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde kvinnorna att gå ut till böneplatsen i samband med ´Îd, sade de:

”Allâhs sändebud! Vissa av oss har inget ytterplagg att gå ut i?” Då sade han: ”Hennes syster får klä på henne ett av sina ytterplagg.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och andra.

Hadîthen bevisar att det var följeslagarnas kvinnors praxis att gå ut iklädda ytterplagg och att det inte gick att gå ut utan det. Därför nämnde de (radhiya Allâhu ´anhunn) det hindret när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde dem att gå till böneplatsen under ´Îd. Sändebudet gav dem en lösning på problemet, nämligen att låna av systrarna. Han lät dem dock inte gå ut utan ytterplagg ehuru det är föreskrivet och beordrat för män och kvinnor att gå till böneplatsen under ´Îd. Om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte lät dem gå ut utan ytterplagg till något som är beordrat, är det än mindre sannolikt att han skulle låta dem gå ut till något som inte är beordrat eller behövligt såsom affären och blandas med män och titta på onödiga saker och ting. Att ytterplagget är beordrat bevisar att kvinnan måste täcka sig och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (324) och Muslim (890).