11. Innovationer under offringen och rakningen

114 – Vallfärdaren struntar i att offra och väljer istället att skänka motsvarande summa pengar. De menar att merparten av köttet kastas bort i onödan och gagnar knappt1.

115 – Tamattu´-offring i Makkah innan Nahr-dagen.

116 – Rakningen påbörjas från vänster sida av huvudet.

117 – Endast en fjärdedel av huvudet rakas.

118 – al-Ghazâlîs utsago i ”al-Ihyâ’”:

”Det är Sunnah att vara vänd mot Qiblah under rakningen.”

119 – Frasen i samband med rakningen:

”Lov och pris tillkommer Allâh som har väglett och ärat oss. Min lugg är i Ditt fasta grepp; acceptera därför från mig…”

120 – Tawâf runt moskéerna runtomkring steningspelarna.

121 – Rekommendation av ´Îd-bönen på Nahr-dagen i Minâ.

122 – Tamattu´-vallfärdaren utelämnar Sa´y efter Tawâf-ul-Ifâdhah.

1 Detta hör till de vidrigaste innovationerna eftersom den avfärdar Qur’ânen och Sunnah för en åsikt. Dessutom är det upp till vallfärdaren huruvida offringen skall gagna maximalt eller inte. Det är ju trots allt han som inte håller sig till den visa föreskriftens riktlinjer. Det har klargjorts i originalet, sid. 87-88.