11. Ingen erkänd person tycker annorlunda

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 64-67

49 – Imâm Ahmad blev frågad om en man som säger att Allâh är med oss och läser versen:

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde.”

Han svarade: ”Han är Djahmî. De anammar slutet av versen och utelämnar början av versen. Läste ni upp för honom:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär? När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”1?

Kunskapen är med dem. Han (tabârak wa ta´âlâ) sade också:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

”VI HAR skapat människan och Vi vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.”2

Hans kunskap är alltså med dem.”

50 – Hanbal berättade att Imâm Ahmad blev frågad om:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

Han är med er, var ni än befinner er.”

varvid han svarade:

”Hans kunskap omfattar allting medan Han är ovanför Tronen, utan beskrivning eller begränsning.”3

51 – al-Muzanî sade:

”Han är ovanför Sin tron med Sin majestät och med Sin essens. Han är nära Sin skapelse med Sin kunskap.”4

52 – Imâm Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade:

Följeslagarnas och efterföljarnas lärde som har tolkat Qur’ânen förklarade Hans (´azza wa djall) ord:

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”

och sade: ”Han är ovanför tronen och Hans kunskap är överallt.” Ingen erkänd person tycker annorlunda.”5

53 – Liknande har sagts av Muhammad bin Djarîr at-Tabarî, al-Baghawî, ath-Tha´labî och Abû Bakr an-Naqqâsh i deras respektiva Qur’ân-tolkningar.

158:7

250:16

3Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (3/387-402).

4as-Sunnah, sid. 11-13.

5at-Tamhîd (7/138-139).