I Ramadhân kedjas djävlarna fast

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Referens: https://www.sahab.net/forums/showthread.php?threadid=339373

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade dess innebörd och sade:

“De uppnår inte det de brukade uppnå.”

Det betyder att de inte klarar av att vilseleda på samma sätt som de brukar göra i de övriga månaderna. Djävlarna kedjas nämligen inte fast helt och hållet så att ingen far vilse. Faktum är att de vilseleder, men inte på samma sätt som när det inte är Ramadhân. Ett annat bevis är att hadîthen säger:

“De upproriska djävlarna kedjas fast.”

Det vill säga de starka djävlarna. Detta betyder att de som inte är lika starka kan vilseleda människan. Vissa människor undrar hur djävlar kan vara fastkedjade när vissa människor syndar ännu mer i Ramadhân. Svaret är nämligen att det är de mindre djävlarna som överväldigar människan. Ett annat svar är att vilseledningen är större och mer utspridd när det inte är Ramadhân.

Det andra svaret stämmer bättre överens med verkligheten. Ty verkligheten visar att de goda människorna dras till det goda i Ramadhân samtidigt som de håller sig borta från ondskan. Å andra sidan är det också möjligt att syndarna syndar ännu mer i Ramadhân.