11. Hadîth ”Varje dag och natt friger Allâh…”

1002 – Det rapporteras att Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje dag och natt (i Ramadhân) friger Allâh (tabârak wa ta´âlâ) några. Varje dag och natt erhåller varje muslim en bönhörd bön.”1

Rapporterad av al-Bazzâr.

1Autentisk via andra.