11. Hadîth ”Jag var med Ibn ´Umar i ´Arafât…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (48)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/127)

48 – Anas bin Sîrîn sade:

”Jag var med Ibn ´Umar (rahimahullâh) i ´Arafât. När han begav sig därifrån följde jag med. Då imamen hade kommit bad han med honom den första bönen och ´Asr. Därefter stod han tillsammans med mig och mina vänner till dess att imamen gick iväg varefter även vi gick iväg med honom. När han hade kommit fram till ett bergspass fick han sitt riddjur på knän och vi gjorde samma sak. Vi trodde att han tänkte be. Hans dräng som höll i hans riddjur sade: ”Han tänker inte be. Han erinrade sig att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde sitt behov här varvid han ville göra samma sak.”1

Rapporterad av Ahmad och dess återberättare nämns i al-Bukhârîs förstahandsrapporteringar.

Det finns riktigt många rapporteringar som gör gällande att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) följde honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och tillämpade hans Sunnah.

1Autentisk.