11. Hadîth ”Jag lämnar er på en klarhet…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (59)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/132)

59 – al-´Irbâdh bin Sâriyah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Jag lämnar er på en klarhet1; dess natt är som dess dag. Endast den förstörde avviker från den.”2

Rapporterad av Ibn Abî ´Âsim i ”as-Sunah”3 med en god berättarkedja.

1I den bemärkelsen att den inte godtar några oklarheter överhuvudtaget. Dess tillstånd när den angrips av oklarheter är som dess tillstånd när oklarheter avvärjs från den. Därav liknelsen ”dess natt är som dess dag”.

2Autentisk.

3Likaså av Ahmad, Ibn Mâdjah och delvis al-Hâkim.