11. Hadîth ”Den som tvättar sig och badar en fredag, kommer nära och är tidig…”

693 – ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tvättar sig och badar en fredag, kommer nära och är tidig, närmar sig och lyssnar, belönas för varje steg för ett helt års nattbön och fasta.”1

Rapporterad av Ahmad och dess män är den Autentiskas män2.

1Autentisk.

2I berättarkedjan finns ´Uthmân ash-Shâmî som heter ´Uthmân bin Abî Sawdah al-Maqdisî. Han återberättas inte i ”as-Sahîh”. al-Bukhârî har återberättat honom i ”al-Adab al-Mufrad” och inte i ”as-Sahîh”. Han var dock pålitlig.