11. Hadîth ”Den som hör en man i moskén efterlysa…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (290)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/236)

290 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som hör en man i moskén efterlysa ett bortsprunget djur ska säga: ”Må Allâh inte återge det till dig!” Moskéerna har inte byggts för det ändamålet.”1

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd och andra.

1Autentisk.