11. Från honung till gift

Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (d. 744)

al-Kalâm ´alâ Mas’alat-il-Istiwâ’ ´alâl-´Arsh, ss. 50-53

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn sade:

”Jag har fått reda på att Abû Hanîfah (rahimahullâh) sade i ”al-Fiqh al-Akbar”:

Den som nekar att Allâh (ta´âlâ) är ovanför himlen hädar.”1

Mâlik sade:

Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt. Det finns inte en plats utan att den omges av Hans kunskap.”2

Rapporterad av ´Abdullâh bin Ahmad i “ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”.

Han sade också:

Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den.”3

Detta är bekräftat och autentiskt från Mâlik. Rapporterad av al-Bayhaqî och andra.

Muqâtil bin Hayyân sade om Hans (ta´âlâ) ord:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär? När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”4

Han (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och Hans kunskap är med dem.”

Rapporterad av ´Abdullâh bin Imâm Ahmad bin Hanbal.

Sulaymân bin Harb berättade att han hörde Hammâd bin Zayd säga:

Deras åsikt baseras på att säga att det inte finns något ovanför himlen.”

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim, från sin fader, från Sulaymân bin Harb.

´Alî bin al-Hasan bin Shaqîq sade:

Jag frågade Ibn-ul-Mubârak: ”Hur bör vi känna vår Herre (´azza wa djall)?” Han sade: ”Genom att Han är ovanför de sju himlarna, ovanför Sin tron. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att Han är här på jorden.”

Rapporterad av ´Abdullâh bin Ahmad, från Ahmad bin Ibrâhîm ad-Dawraqî, från ´Alî.

´Abdullâh återberättade också:

En man sade till Ibn-ul-Mubârak: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Jag bävar för Allâh (´azza wa djall) på grund av alla böner som jag ber mot Djahmiyyah.” Han sade: ”Bäva inte. De påstår att din gud, som är ovanför himlen, är ingenting.”

Djarîr bin ´Abdil-Hamîd sade:

Djahmiyyahs tal börjar som honung och slutar som gift. De försöker säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.”

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim.

1Ithbât Sifat-il-´Uluww, ss. 116-117.

2at-Tamhîd (7/138).

3al-Asmâ’ was-Sifât (2/305-306).

458:7