11. Fastande kvinna återfår blod efter månadsperiod

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 19

Fråga: Måste en fastande kvinna som återfår blod två dagar efter sin månadsperiod avbryta sin fasta? Är hon ålagd att kompensera de dagar som hon har fastat?

Svar: Om det rör sig om en sedvanlig månadscykel som kvinnan igenkänner, väntar hon sammanlagt femton dagar. Om hon hennes månadsperiod varar exempelvis sju dagar i Sha´bân, ber vi henne vänta ytterligare åtta dagar. Därefter kan hon börja fasta. Skulle blodet emellertid inte likna menstruationsblod sett till färg, lukt och drag, är det ett vanligt blod som hon inte ska bry sig om. Vad beträffar hennes fasta under de dagar som hon var ren, så är den korrekt.