11. Ett namn säger mycket

Muslim! Må Allâh välsigna ditt nyfödda barn! Se till att vara bra mot ditt nyfödda barn, dig själv och ditt samfund genom att ge det ett bra namn sett till uttalet och betydelsen. Ett bra val säger mer än en sak. Det säger hur pass fadern håller sig till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. Det säger hur sund hans insyn är. Namnet symboliserar namngivarens läggning och avslöjar precist hans förståelse. I folkmun sägs det:

”Jag känner din fader via ditt namn.”

Namnet binder barnet med Sharî´ahs vägledning och etikett. Följaktligen välsignas barnet och påminns alltid om sitt namn som är en profets namn eller en from slavs namn. Till följd därav leds han till åkallan och börjar rätta sig efter Salaf. Deras namn memoreras och han påminner sig ständigt om deras egenskaper och tillstånd. Så fortskrider reformens kedja i generationer.