11. Erinran i samband med ingång i moské

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 46-47

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

48 – Från Anas (radhiya Allâhu ´anh) och andra berättas det att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga när han gick in i moskén:

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ

”I Allâhs namn. Allâh! Hylla Muhammad!”

När han gick ut brukade han säga:

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

”I Allâhs namn. Allâh! Hylla Muhammad!”1

49 – Abû Humayd eller Abû Usayd (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er kommer in i moskén skall han freda profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och säga:

اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

”Allâh! Öppna Din nåds portar åt mig.”

När han går ut säger han:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

”Allâh! Jag ber Dig om Din favör.”

I en formulering fredas profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) också vid utgången.

Hadîthen är autentisk och rapporteras av Muslim och andra.

50 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga när han gick in i moskén:

أَعُوذُ باللهِ الْعَظِيم وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

”Jag söker skydd hos Allâh, den Väldige, och via Hans givmilda ansikte och via Hans eviga makt mot den fördömde Satan.”

Han sade:

”Då säger Satan: ”Han har skyddats mot mig resten av dagen.”

Rapporterad av Abû Dâwûd2.

1Ibn-us-Sunnî (86). Hadîthen är god.

2Dess berättarkedja är autentisk. Den är god enligt an-Nawawî och Ibn Hadjar.