11. Drömmar är från Allâh

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 69

Drömmar är från Allâh (´azza wa djall). Om drömmaren drömmer om något som inte är förvirrande och sedan återberättar sin dröm till fullo för en lärd person varpå denne tyder den på ett korrekt sätt, är både drömmen och tydningen sanna. Profeternas drömmar var uppenbarelser. Vilken ignorant förtalar drömmar och påstår att de är nonsens? Jag har fått reda på att den åsikten anser att våta drömmar inte ålägger bad. Det har rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den troendes dröm är tal med vilket Herren talar till Sin slav.”1

1Ibn ´Abî ´Asîm i “as-Sunnah” (486). Svag enligt al-Albânî i “Dhilâl-ul-Djannah” och “Dha´îf-ul-Djâmi´” (3078).