11. Den rättfärdiga hustrun skall vara rättvis med sina barn

Till den rättfärdiga hustruns egenskaper hör att om Allâh skänker henne barn att hon är rättvis med dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Var rättvisa med era barn. Var rättvisa med era barn.”

Hadîthen rapporteras av Abû Dâwûd1 och det finns flera hadîther med liknande betydelse.

13544. Den rapporteras via an-Nu´mân bin Bashîr (radhiya Allâhu ´anh). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (1240).