11. Brudgåvan skall vara enkel

Till makarnas rättigheter i samband med äktenskapskontraktet hör att kvinnan får en enkel brudgåva. Den skall inte vara överdriven. Maken skall inte ge mer än vad han klarar av. En av faktorerna som bidrar med makarnas lycka är att maken inte är belastad med skulder och dess bekymmer. Han skall inte känna att kvinnan som lever med honom och delar tak med honom är orsaken till hans bekymmer som han inte kan behandla. ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som fick inspirationer och var en av de renläriga kaliferna sade:

”Överdriv inte med kvinnornas brudgåvor. Om de hade inneburit en ära i det här livet och gudsfruktan inför Allâh skulle Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort det innan er. Han gav inte mer än tolv oka (femhundra silvermynt) till någon av sina hustrur och det gavs inte mer än så till någon av hans döttrar. Måhända besväras mannen av sin kvinnas brudgåva så att han börjar hata henne och säger: ”Jag har till och med stått för repet på din fältflaska.”1

1Ibn Mâdjah (1887), an-Nasâ’î (3349), Ahmad (1/40-41), Abû Dâwûd (1799) och at-Tirmidhî fram till ”tolv oka”. at-Tirmidhî sade: ”God och autentisk.”