11. Bevis för att Allâh är ovanför himlen

11 – ´Umar bin Ibrâhîm bin Ismâ´îl al-Imâm underrättade oss: Dja´far bin Ma´âlî berättade för oss: ´Umar bin Hârûn berättade för oss: Abû Kurayb berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från Sa´îd bin al-Marzabân, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med en svart och utländsk slavinna och sade: ”Jag är skyldig att frige en slav. Gills hon?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Var är Allâh?” Hon pekade mot himlen. Han sade: ”Vem är jag?” Hon sade: ”Du är Allâhs sändebud.” Då sade han: ”Frige henne. Hon är troende.”

Mu´âwiyah bin al-Hakams hadîth har en berättarkedja som är mer autentisk än denna1.

1Muslim (37).