11. Bevis för Allâhs fot 11

11 – Ahmad bin Muhammad bin Sa´îd berättade för oss: Ahmad bin al-Hasan bin Sa´îd bin ´Uthmân underrättade oss: Min fader berättade för oss: Husayn bin Mukhâriq berättade för oss, från Yûnus bin ´Ubayd, Dâwûd bin Abî Hind och Sâlih al-Murrî, från Muhammad bin Sîrîn, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Om och om igen skall det kastas i helvetet och det kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”1

till dess att den Allsmäktige (tabârak wa ta´âlâ) placerar Sin fot över det. Då kommer det att dra ihop sig och säga: ”Det räcker, det räcker.”

150:30