11. Besvärlig resa under fasta

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (2/418-419)

Ska resenären bryta fastan under resans gång? Enligt dessa hadîther ska han bryta fastan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade Madînah på fastande mage varefter han bröt fastan i Kurâ´-ul-Ghamîm. Anledningen var att han hade fått höra att följet besvärades av att fasta och att de bara väntade på vad han skulle göra för att ta efter honom. Medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt på sin kamel, bad han om ett kärl vatten och drack det efter ´Asr. Han drack inte långt innan solnedgång. Detsamma gjorde de flesta i följet. Det verkar som att resten valde att fortsätta fasta den korta tiden som återstod av dagen varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på dem och sade:

”De är de trotsiga. De är de trotsiga.”

Ty de mottog inte Allâhs tillstånd trots besvärligheter.