11. Barnet ska känna de bästa följeslagarna

Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Hanbalî (d. 1206)

Ta´lîm-us-Sibyân at-Tawhîd, sid. 31-32

De bästa människorna efter profeterna är Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh), sen ´Umar (radhiya Allâhu ´anh), sen ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) och sen ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). Må Allâh vara nöjd med dem allihopa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bästa generationen är min generation, därefter den som kommer efter den och därefter den som kommer efter den.”1

Dessutom kommer ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att stiga nedför himlen och döda ad-Dadjdjâl2.

Lov och pris tillkommer Allâh. Slut.

1al-Bukhârî (2652) och Muslim (6635)

2Muslim (7560).