11. Avsikten inför bönen

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna1 och var och en får vad han har avsett.”2

1an-Nawawî sade:

”Avsikten är intentionen. Den bedjande skall tänka på att han skall be en viss bön och ha klart för sig vilka egenskaper han skall ha med om det rör sig om Dhuhr, obligatorisk bön och så vidare. Det skall han avse i samband med första Takbîr.” (Rawdhat-ut-Tâlibîn (17224))

2al-Bukhârî, Muslim och andra. Den nämns i ”al-Irwâ’” (22).