11-årig flicka vill täcka ansiktet mot moderns vilja

Publicerad: 2010-11-17
Talare: ´Allâmah Muhammad bin ´Abdillâh as-Subayyil
Referens: https://sahab.net/forums/showthread.php?t=383334

 

Fråga: En 11-årig flicka vill ta på sig Niqâb och låta bli att skaka hand med främmande män. Hennes moder förbjuder henne det. Vad är domen för hennes moders handling?

Svar: Det är inte tillåtet för hennes moder att göra det. Det är obligatoriskt för henne att uppmana henne till den handlingen och tacka henne för den. Det finns flickor som blir könsmogna när de är nio år. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anh) gifte sig när hon var nio år. al-Bahyaqî rapporterade att hon sade:

”När en flicka fyller nio år blir hon en kvinna.”

Hon skall tacka Allâh för att ha väglett dottern och skänkt henne framgång och hjälpa henne med det.