11. Andra bevisningen för att den som inte ber inte är otrogen

Den andra kategorin: Allmänna bevis som specificeras av hadîtherna som bevisar att den som inte ber är otrogen. Exempel på ett sådant bevis är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det finns inte en slav som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Hans slav och sändebud utan att Allâh förbjuder honom för Elden.”1

Detta är en formulering. Det finns liknande formuleringar rapporterade av Abû Hurayrah2, ´Ubâdah bin as-Sâmit3 och ´Utbân bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anhum).

1al-Bukhârî (128), Muslim (33) och Ahmad (5/229).

2Muslim (27).

3Muslim (29).