11. Allâh lever och dör inte

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

9 – Han är levande och dör inte, Han upprätthåller och sover inte.

FÖRKLARING

Den Levande (الحي) är ett av Allâhs namn och står för en av Allâhs essensegenskaper; liv. Han heter den Levande och liv är en av Hans egenskaper. Han liknar däremot inte alls skapelsernas egenskaper och inte heller liknar skapelserna alls Hans egenskaper. Han allena besitter den absoluta fullkomligheten.