11. Alla Salaf betrodde egenskaperna ordagrant

39 – Abûl-Hasan Sa´dullâh bin Nasr bin ad-Dadjâdjî underrättade oss: Imâm Abû Mansûr Muhammad bin Ahmad al-Khayyât underrättade oss: Abû Tâhir ´Abdul-Ghaffâr bin Muhammad bin Dja´far underrättade oss: Abû ´Alî bin as-Sawwâf underrättade oss: Bishr bin Mûsâ underrättade oss: Abû Bakr ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî underrättade oss:

”Det hör till dogmen att tro på det som står i Qur’ânen och Sunnah däribland:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”1

وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”2

Vi lägger inte till och vi tolkar inte. Vi stannar där Qur’ânen och Sunnah stannar och säger:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”3

Den som säger något annat är en förnekande Djahmî.”4

40 – Yahyâ bin Mahmûd underrättade oss: Min farfar Hâfidh Abûl-Qâsim underrättade oss:

När det kommer till egenskaperna i Qur’ânen eller autentiska hadîther, så går Salafs metodik ut på att bekräfta dem, framföra dem ordagrant och dementera föreställning. Ty tal om egenskaperna är som tal om essensen. Bekräftad essens handlar om bekräftad existens, inte beskaffenhet. Detsamma gäller egenskaperna. Alla Salaf trodde så. Mâliks svar på frågan om resningen har redan kommit på tal.”

41 – Qurrah bin Khâlid rapporterade från al-Hasan, från sin moder, från Umm Salamah som sade om:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och otro att förneka den.”5

42 – Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmân sade:

Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Budskapet är från Allâh, sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) plikt var att förkunna det och vår plikt är att bekräfta det.”

43 – Dessa uttalanden påminner om varandra sett till betydelse och formulering. Det är möjligt att både Mâlik och Rabî´ah fick reda på vad Umm Salamah hade sagt varvid de rättade sig efter henne på grund av hennes korrekta och fina uttalande samt för att hon var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru. Det är också möjligt att Allâh (ta´âlâ) vägledde dem till det korrekta och inspirerade dem till att uttala sig lika riktigt som hon gjorde.

44 – De sade:

Resningen är inte okänd.”

Det betyder att dess existens är inte okänd, ty Allâh har berättat om den. Hans besked är en övertygad sanning som inte får betvivlas. Den är inte okänd eftersom det finns kunskap om den. I vissa formuleringar står det:

Resningen är känd.”

45 – De sade:

Beskaffenheten är obegriplig.”

Detta därför att beskaffenheten har inte nämnts. Det är inte heller möjligt att få reda på den utan bevis från Qur’ânen och Sunnah.

46 – De sade:

Det är otro att förneka den.”

Ty det rör sig om att avfärda Allâhs besked och häda Allâhs tal. Den som hädar en enda bokstav som det råder samstämmighet om är otrogen. Vad skall då sägas om personen som hädar sju verser som nämns på sju platser i Allâhs (ta´âlâ) skrift? Således är det obligatoriskt att tro på den.

47 – De sade:

Det är innovation att fråga om den.”

Frågan handlar om något man inte kan veta, är tal om ett otillåtet ämne samt ställdes inte på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares tid.

48 – Vårt påstående om Salafs (rahimahullâh) dogm har bekräftats. Alla lärda erkänner det. Jag vet inte att någon tycker annorlunda. Jag har faktiskt fått reda på att även de som tolkar erkänner att Salafs dogm är som antydd. Jag läste hur en av deras lärda sade:

”Våra kollegor är oense om de egenskapsrelaterade beskeden. Vissa framför dem ordagrant utan förklaring och tolkning och med dementerad liknelse. Det är Salafs metodik.”

Alltså råder det samstämmighet om vårt påstående och lov och pris tillkommer Allâh.

15:64

239:67

320:5

4Usûl-us-Sunnah, sid. 88-91

5Ibn Taymiyyah sade:

”Detta svar har rapporterats från Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ), både från henne och från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dess berättarkedja är dock ingenting som man kan stödja sig på.” (Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 34)