11. al-Ikhwân al-Muslimûn gör Takfîr på muslimerna

al-Ikhwân al-Muslimûn säger:

”Vi gör inte Takfîr på någon; vi är kallare, inte domare.”

De syftar på att de inte gör Takfîr på kopterna, vilket jag har avvisat ur sju synvinklar.

Beträffande deras Takfîr på muslimerna, så har ledaren för deras nya organisation, Sayyid Qutb, konstaterat det. Jag har redan förklarat en stor del av det. Om det inte hade varit sant skulle al-Albânî fördömt det. Men han till och med lade till frågeställarens fråga och adderade att de gör Takfîr både på makthavarna och medborgarna. Ibn Bâz godkände det och likaså Ibn ´Uthaymîn. Den som förnekar detta är den värsta typen av sofist som blundar för den sanna verkligheten. Är jag den ende som säger att de har en Takfîrî-metodik? Nej.