Ahmad an-Nadjmî svarar Ibn Djibrîn 10

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Radd-ul-Djawâb, sid. 31-32

Du säger i ditt brev:

”Det finns ju kända böcker som är värre än hans. Det finns kallare, levande och döda, som har värre avvikelser än vad han har.”

Jag har redan klargjort orsaken bakom det hela och att Salafiyyûn inte höll tyst om lögn och lov och pris tillkommer Allâh. De har alltid avvisat lögnaktiga grupper så gott de har kunnat.

I dag är det i synnerhet Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz som har gjort det. Därefter styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’. Den som bläddrar igenom Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâzs Fatâwâ, ser hur många avvisningar han har av Lögnens folk. Detsamma gäller styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’. Dina ord ”Men sedan sju år tillbaka attackerades just han av de flesta bröderna och de berövade honom hans rättighet. Helt oförståeligt. Det finns ju kända böcker som är värre än hans. Det finns kallare, levande och döda, som har värre avvikelser än vad han har” betyder att de inte har avvisat dem. Detta är helt irrelevant. Det är inte så de lärda argumenterar. Deras argument i bekräftelsen som de bekräftar och förnekelsen som de förnekar ligger i Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs förståelse.

Käre broder! Om du anser det vara ett övergrepp mot Hasan al-Bannâ och hans metodik och anhängare om man avvisar honom och hans anhängare som praktiserade Sûfiyyah och avguderi och innoverade innovationer och föreskrev föreskrifter som saknar grund i Allâhs bok och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, förmår vi inte vägleda dig. Däremot får vi be Allâh (´azza wa djall) befria dig från ditt märkliga tankesätt och din tvetydiga förståelse som har fått dig att blanda ihop saker och ting. Samtidigt fruktar vi att detta tankesätt får dig att hamna under versen:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!” 4:115

Du skall veta att lojalitet till och försvar av Lögnens folk inte hör till de troendes väg oavsett om de är avgudadyrkare eller innovatörer som har lämnat islam eller inte. Jag råder dig, min broder, och ber Allâh att Han återtar dig till sanningen och ditt stöd till den. Vi ber Allâh att Han ger dig syn och tar bort täcket från den.

Detta är mitt råd till dig. Det är ett råd från varje Salafî som vill dig väl och fruktar för dig på grund av ditt märkliga tankesätt och din tvetydiga förståelse.