11. Ahl-us-Sunnah revolterar inte mot muslimska ledare

28 – De anser att bönen, såväl fredagsbönen som alla andra böner, skall bes bakom samtliga muslimska ledare, oavsett om de är fromma eller syndiga. Allâh (´azza wa djall) har ålagt fredagsbönen strängt samtidigt som Han (ta´âlâ) visste att bland dem som skulle hålla i den kommer att vara syndiga och ogärningsmän. Det till trots undantog Han varken någon tid eller någon befallning till böneutrop för fredagen.

29 – De anser att man skall bekämpa de otrogna med dem ehuru de är syndiga. De anser att man skall be för deras välgång och rättvisa. De anser inte att man skall ta till vapen mot dem. Inte heller skall det krigas i tid av prövningar och kaos. Däremot anser de att man tillsammans med den rättvise makthavaren strider mot den upproriska gruppen om de förmår att göra det.

30 – Till skillnad från Mu´tazilah anser de att ett land är islamiskt, och inte hedniskt, så länge böneutropet och bönen utförs offentligt och folket kan be i lugn och ro.