109. Varför kallas Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för det namnet?

Fråga 109: Varför kallas Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för det namnet?

Svar: De kallas för Ahl-us-Sunnah eftersom de praktiserar och vidhåller Sunnah. De kallas för Djamâ´ah, Samlingen, därför att de är enade och inte splittrade. Ty deras metod är en; Qur’ânen och Sunnah. Också är de enade om sanningen och en makthavare. Inom alla generella sakfrågor står de för enighet, samarbete och kärlek.