109. Taslîms plikt

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Nyckeln till bönen är reningen. Dess förbud är Takbîr och dess tillstånd är Taslîm.”1

1Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och al-Hâkim som sade att den är autentisk och adh-Dhahabî höll med. Den nämns i ”al-Irwâ’” (301).