109. Kärlek till rättvisa människor

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 110

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

93 – Vi älskar rättvisa och tillförlitliga människor, och vi hatar orättvisa och bedrägliga människor.

FÖRKLARING

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah älskar rättvisa människor, det vill säga människor som lever upp till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) rättigheter till fullo och skapelsernas rättigheter som Allâh har ålagt oss, däribland föräldrars rättigheter, släktingars rättigheter, grannars rättigheter, vänners rättigheter, lärdes rättigheter och makthavares rättigheter. Även gemene muslim har rättigheter mot sin muslimske broder. Det är rättvisa. Muslimen ska efterleva den i hopp om Alâhs belöning. Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى

Allâh befaller att rätt och rättvisa skall råda och givmildhet mot de närmaste.”1

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

… medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Allâh älskar de opartiska.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De rättvisa kommer att vara på predikstolar av ljus, till höger om den Nåderikes (´azza wa djall) högra hand, och båda Hans händer är högra; de som är rättvisa när de dömer, med sina familjer och med sina undersåtar.”3

116:90

249:9

3Muslim (1827).