109. Ibn ´Abdil-Barrs kraftfulla ord

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Ibn ´Abdil-Barr sade även:

Följeslagarnas och efterföljarnas lärde som har tolkat Qur’ânen förklarade Hans (´azza wa djall) ord:

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”1

och sade: ”Han är ovanför tronen och Hans kunskap är överallt.” Ingen erkänd person tycker annorlunda.”2

Också sade Ibn ´Abdil-Barr:

Ahl-us-Sunnah är enade om att erkänna och betro alla egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah som verkliga och inte som metaforiska. Dock låter de bli att föreställa sig eller begränsa specifika egenskaper.

Beträffande Ahl-ul-Bid´a som Djahmiyyah, Mu´tazilah och Khawâridj, så är de ense om att dementera dem och accepterar inga som verkliga. De påstår att den som bekräftar dem är Mushabbih. Å andra sidan anser de som bekräftar dem att de dementerar den dyrkade. Sanningen ligger hos dem som citerar Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De är samlingens imamer.”3

KOMMENTARER

Ibn ´Abdil-Barrs (rahimahullâh) ord är väldiga. Allt han säger här är väldigt, stabilt, kraftfullt och överensstämmande med sanningen. Må Allâh benåda honom.

158:7

2at-Tamhîd (7/138-139).

3at-Tamhîd (7/128).