109. De är dina grannar

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/133)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

109 – al-Husayn bin Hurath berättade för oss: al-Fadhl bin Mûsâ berättade för oss, från al-Walîd bin Dînâr, från al-Hasan som blev frågad vem som anses vara granne. Han svarade:

”Till och med de som bor fyrtio bostäder framför en, fyrtio bostäder bakom en, fyrtio bostäder till höger om en och fyrtio bostäder till vänster om en.”1

FÖRKLARING

Denna rapportering begränsar grannskapet. Tro inte att den person som bor intill dig är din granne. Alla som bor till och med fyrtio bostäder bort från dig är dina grannar, oavsett väderriktning. En muslim ska behandla sina grannar bäst han kan. På så vis belönas han och efterlever den rätt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmanade till när han sade:

”Djibrîl slutade inte befalla mig att ta hand om grannen till dess att jag trodde att han skulle låta honom ärva.”

Han trodde att grannen skulle få ärva honom. Det visar hur stor rätt grannarna har.

1God berättarkedja.