108. Så skiljer du på Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Bid´ah

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 108-109

Sunnah är sammanbunden med vänskap och harmoni människorna emellan. De som vidhåller Sunnah förespråkar vänskap, harmoni och kärlek för Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) sak. Å andra sidan är innovationer sammanbundna med splittring. Det är Ahl-ul-Bid´a som splittrar muslimerna, raserar deras enighet och skingrar dem inom dogm eller praktisk metodik. Ahl-us-Sunnah står för harmoni och enighet eftersom de enas av en enda, korrekt och sund dogm, och en enda, korrekt och sund metodik – den raka vägen. Dock för Ahl-ul-Bid´a människorna bakom ljuset och intalar dem att det är Ahl-us-Sunnah som splittrar människorna. Den ignorante tror verkligen att dessa Ahl-ul-Bid´a har en poäng, vilket de inte har. Ahl-us-Sunnah är, alltsedan den profetiska begynnelsen fram till Domedagen, de sanningsenliga som älskar varandra för Allâhs (´azza wa djall) sak. De är enade om en och samma monoteistiska dogm och profetiska metodik som ägdes av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans ädla följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum).

Hur kan en människa se skillnaden på Ahl-us-Sunnah och Ahl-ul-Bid´a? Bara på ett sätt, nämligen med hjälp av kunskap och förståelse inom Allâhs (´azza wa djall) religion. Den som lär sig och studerar den föreskrivna kunskapen seriöst, ser skillnaden på en person som håller sig till Sunnah och en innovatör. Han kan skilja på Sunnah och innovationer. Du ser alltid en Sunnî kalla till fasthållning vid Sunnah och förkastelse av innovationer och innovatörer. Det finns inget annat sätt att se skillnaden. Det enda sättet är som sagt kunskap och förståelse inom Allâhs (´azza wa djall) religion, så att muslimen uppnår tillräckligt med insikt för att kunna skilja på Sunnah och dess framförare, och innovatörer och vilsna kallare.