108. Praktisk pedagogik fastnar bättre

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/98)

Hur som helst, var ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) samfundets tredje kalif och en av följeslagarnas framstående lärde. Precis som sina företrädande kalifer, ville även han sprida Allâhs religion muntligt och praktiskt. Han ville visa hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade två sig, varvid han kallade på vatten till tvagning för att lära människorna hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade två sig. Praktisk undervisning sitter bättre än muntlig undervisning. Praktisk undervisning drar åt sig både ögonens och hjärtats uppmärksamhet. Det man ser fastnar i minnet. Till följd därav är praktisk undervisning en av de mest effektiva undervisningsmetoderna. Det kunde hända att en man reste hela vägen till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att lära sig be och bönetiderna, varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be med oss dessa två dagar.”1

1Ibn Mâdjah (673). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (547).